Parterapi

De flesta par stöter på svåra situationer och problem i sin relation. Det kan t.ex. handla om dålig kommunikation, brist på tillit, utebliven närhet och lust, otrohet eller fördelning och ansvar för praktiska sysslor.

Ibland kan det vara svårt för paret att bryta sådana mönster själva. Då kan det vara bra att ta hjälp av en utomstående part som kan underlätta samtalen och tillsammans med paret identifiera och lyfta fram vad som behöver förändras, förstärkas eller förnyas för att båda parterna ska må bra i relationen.

Vid parterapi arbetar jag utifrån ICBT (Integrativ Behavior Couples Therapy). Det är en väl beprövad och beforskad behandlingsform som är en kombination av klassisk KBT och acceptansarbete.

Under 4 sessioner gör vi en grundlig beteendeanalys av situationen där vi kartlägger vi hur relationsproblemen uppstår och hålls vid liv. Här träffar jag också varje part i ett enskilt samtal. För en del par räcker dessa 4 sessioner för att de sedan ska kunna arbeta vidare själva. Andra väljer att fortsätta sitt förändrings och acceptansarbete med flera sessioner för att få mera ”verktyg och redskap”. Vi arbetar då med att hitta nya konstruktiva beteenden som vi provar, tränar in och utvärderar.

Terapiformen passar för alla typer av par oavsett sexuell läggning eller samlevnadsform.