Företag

Jag har 20 års erfarenhet av organisationsutveckling och chefshandledning både i rollen som verksamhetschef och som organisationskonsult, erfarenheter som jag kompletterat med studier i arbetsvetenskap och beteendevetenskap. Kontakta mej gärna för mera information.

Jag åtar mej uppdrag som:

Handledning

Handledning av chefer och medarbetare i syfte att utveckla och stärka individen i den professionella rollen så väl som i den privata.

verksamhetutveckling

Stöd till ledningsgrupper och chefer inför, under och efter ex. omorganisationer och olika typer av verksamhetsutveckling. Ex för att

– Skapa, kommunicera och följa tydliga mål.

– Få en välfungerande samverkan och kommunikation i företaget.

– Uppföljning, utvärdering och återkoppling.

Arbetsmiljöfrågor

Handledning, utbildning eller aktiva åtgärder i olika arbetsmiljöfrågor som ex. stress, kränkande särbehandling, konflikthantering och systematiskt arbetsmiljöarbete SAM.

Som kunder har jag bl.a. e.on, One Nordic och Oskarshamnsverken där jag kontinuerligt sedan snart 10 år utbildar och handleder samtliga chefer.